Vanligaste drogerna i Sverige

Trots att många idag känner till riskerna med droger så finns det flera narkotiska preparat som är så vanliga att de flesta människor i Sverige inte ser dem som droger. Detta har mycket att göra med kultur och eftersom Sverige har många invandrare så kommer dessa med en annan syn på droger än personer som är födda i Sverige. För att kunna svara på vilka som är de vanligaste drogerna i Sverige behöver man dela in dem o droger för ungdomar och knark vanligt för vuxna.

Alkohol och tobak

Dessa droger är de absolut vanligaste och det beräknas att nio av tio svenskar använder alkohol regelbundet. Detta innebär inte att de missbrukar spriten, men i flera fall kan det röra sig om ett dolt missbruk. Man kan vara periodisk alkolist eller periodare som det kallas för. Det innebär att man dricker sig full i perioder och mellan dem så har man ett normalt liv. För ungdomar är alkoholen ofta en av de första drogerna de får kontakt med. Dock så accepteras alkoholen i Sverige eftersom den svenska kulturen alltsedan forntiden inneburit att rusdrycker varit en del av kulturen.

Tobak är en mycket farlig drog där nikotinet till och med är mer beroendeframkallande än heroin. Enligt flera uppgifter så minskar rökningen bland vuxna, medan den hos unga tjejer ökar markant i Sverige idag. Den vanligaste formen av tobak är idag cigaretter följt av snus. Fler män än kvinnor snusar idag och när det gäller den drogformen så har snus mindre skador på lungorna än rökning. Man skadar dock tänderna vid snusning och kan få cancer.

Cannabis och tyngre droger

Den vanligaste drogen efter alkohol och tobak är dock Cannabis där både hasch och marijuana är ungefär lika vanligt. Cannabis ses som en lättare drog och är helt avkriminaliserad i flera länder. Dock kan man få psykoser och skador av denna drog. Spice som är syntetisk cannabis är mycket vanlig bland ungdomar, trots att den är mycket farlig och flera personer har dött av den. Efter dessa droger är amfetamin vanligast bland vuxna. Detta gäller inte crystal meth som är än så läng rätt ovanlig i Sverige.

Kokain är dock vanligare än man tror, men det förekommer främst på krogen och i andra miljöer där de som verkligen har råd med denna dyra drog kan ta den. Efter kokain kommer Opium, GHB, morfin och Kat och på sistaplatsen hittar vi heroin. Eftersom heroinet är så beroendeframkallande så är det bara de tyngsta missbrukarna som kör på den. Dessutom är det dyrt. Kat å sin sida är främst begränsat till invandrare från den Arabiska halvön och Afrikas horn. Dessa tuggar växten och det är svårt att hitta infödda svenskar som använder Kat.