Ungdomshem

Ungdomar som behöver vård på grund av missbruk eller har sociala problem kan placeras på ungdomshem. Du kan också bli placerad där som ett straff på grund av att du har begått ett brott, men är för ung att få ett fängelsestraff.

Lagen för vård om unga

Denna lag kallas också för LVU och blir man placerade på ungdomshem kallas detta också ibland för LVU hem. Om du placeras på ett ungdomshem så är det inte ett straff eftersom du kan bli placerad där på grund av bristande hemförhållanden. Om du dock blir tvingad till detta så sker det genom LVU och annars genom Socialtjänstlagen. Det finns också en annan typ av ungdomshem som kallas för Hem för

Vård eller Boende eller VBM-hem och dessa regleras av Socialstyrelsen, men sköts av SiS eller Statens Institutionsstyrelse. De har särskilda befogenheter när det gäller tvångsmedel och ungdomar med missbruksproblematik kan hamna där.

Familjehem

Familjehem kallades tidigare för fosterhem och där placeras barn vars föräldrar till exempel inte anses klara av att ta hand om dem. Det kan vara mycket traumatiskt för både barn och föräldrar att bli skida från varandra, men man försöker ändå se vad som anses vara barnets bästa. Det krävs dock en utredning innan placeringen kan ske och under den tiden kan barnet placeras på jourhem.

Vad gäller på ungdomshemmen?

Har du blivit placerat på ett ungdomshem? Ok, det är bara att gilla läget. Om du dömts för ett brott så är ungdomshemmet ett straff som du ska avtjäna innan du blir fri. Som minst är detta straffet på 14 dagar och som mest 4 år. Om du inte begått ett brott så är ungdomshemmet till för dig för att du ska inse att du till exempel har ett destruktivt beteende som t.ex. missbruk eller att du skadar dig själv. Du kommer få råd, stöd och hjälp och se inte det hela som en skam att bli placerad här. Vi förstår dock att det kan vara jobbigt så därför har vi sammanfattat här vad som gäller. Du får alltid informationen vad som gäller skriftligt på hemmet.

Personalen kan använda tvångsåtgärder mot dig, vilket kan uppfattas som kränkande. Till exempel får du inte komma och gå som du vill till hemmet och personalen får även hålla fast dig om du försöker rymma. Du får ringa på vissa tider och skicka brev och även ta emot paket. Dock har personalen rätt att hindra dig att ringa till personer som de anser inte är bra för dig. De kan också öppna dina paket och läsa dina brev. Personalen kommer också kroppsvisitera dig när du först kommer till boendet och ibland måste du klä av dig för att de skall kunna avgöra att du t.ex. inte har droger med dig.