Tobak

Tobak kanske inte skulle klassas som en drog av de flesta av oss, men faktum är att eftersom tobakens aktiva ingrediens, nikotinet, är starkt beroendeframkallande så kan man med rätta kalla tobaken för en drog.

Vilka olika former av tobak finns det?

Den vanligaste formen av tobak är den som man röker i vanliga cigaretter eller i vissa fall, cigarrer och cigariller. I Sverige och övriga norden är det också vanligt att man använder snus som finns i portions och lössnusform. Förr var det också vanligt att man tuggade tobaken, men detta är mindre vanligt idag.

Vattenpipa innehåller också tobak och denna form av rökning är mest vanlig i Mellanöstern. Den är dock lika farlig som vanliga cigaretter, trots att smaken är sötare. Nikotinet finns dock i samtliga former av tobak.

Tobakens historia

Tobaken kommer från tobaksplantan och kom till Europa på 1500-talet från Nord och Sydamerika. Där hade den odlats i tusentals år och använts av urbefolkningen i olika rituella och religiösa sammanhang. Vem minns inte bruket att röka fredspipa som kan ses i olika västernserier?

Tobaken odlas som vilken gröda som helst och sedan när bladen skördats så torkas de. Tobaken i dina cigaretter har dock försetts med olika tillsatser och smakämnen, av vilka flera är cancerframkallande. I början sågs tobaken som ett läkemedel och det ansågs fint att röka. Sverige hade också flera egna tobaksodlingar, men idag är det Kina, Indien, Brasilien och USA som är de största producenterna av tobak. Cigaretterna blev först dock populära under 1850-talet.’

Vilka effekter ger tobaken?

Tobakens första effekt är den så kallade nikotin kicken som gör att man blir piggare. Man känner en slags belöning när man röker eller snusar, vilket gör att man vill ha mer nikotin. Det finns flera källor som visar på att nikotinet är mer beroendeframkallande än både kokain och heroin. Skadorna av främst rökning är välkända. Man kan få flera olika sorters cancer, åldras i förtid och få lungsjukdomen KOL. Ju mer man röker desto större är riskerna och även unga rökare kan få cancer. Risken för hjärtsjukdomar ökar också. Dessutom blir huden slappare och man får problem med tänderna. Snuset ger också cancer, men skadorna på tandköttet och tänderna är mer påtagliga än vid rökning då snuset är frätande.

Använder du tobak, särskilt cigaretter om du är gravid så skadar du också fostret svårt. Passivrökning skadar också din omgivning.

Varför använder man tobak?

Trots att Sverige har en restriktiv tobakslagstiftning så fortsätter befolkningen med missbruket. Bland de vuxna minskar det dock, medan i synnerhet unga tjejer väljer att börja röka mer. Ofta beror det på tillgången till tobak och grupptryck. Det är dock mycket svårt att sluta och många inser inte hur tufft det är att sluta helt.