Svampar

Svampar kan användas som droger och dessa benämns då som magiska svampar av engelskans Magic Mushrooms. Kanske hörde du talas om en kille i Sverige som tyckte att det var en bra idé att ta så många av dessa svampar som möjligt för att bli riktigt hög. Normal dos brukar vara 3-5 svampar, men denna kille lyckades trycka i sig 250 st och hamnade på rättspsyk i akut drogpsykos. Givetvis fick han ett straff för det är olagligt i Sverige att inneha, konsumera och sälja hallucinogena svampar.

Effekter av svampar

Om du tar en hallucinogen svamp så kan effekten normalt sett påminnas om den vid LSD. Du hallucinerar och tid och rumsintrycket förändras. Färger blir mer färgglada och du känner dig mer uppåt.

Dock är effekten mycket mildare än vid LSD som är syntetiskt. Nordamerikas indianer och andra urbefolkningar har använt dessa svampar under lång tid i olika religiösa ritualer. Den aktiva ingrediensen av magiska svampar är psilocybin och det finns över 100 olika arter av svampar som kan ge dessa effekter.

Beroende på hur mycket du tar kan du hamna i en drogpsykos och du kan också få stark ångest av drogen. Eftersom kroppen utvecklar en tolerans mot effekterna av drogen så brukar missbrukare använda mer och mer av svampen för att få önskad effekt, vilket gör att man kan tala om ett visst beroende. Dock kan man inte på något sätt jämföra svampar med till exempel heroin eller amfetamin. I en studie som gjordes i USA upplevde hela 22 % av användarna i studien att de blev paranoida av svamparna och då hade de inte testat hallucinogena droger innan.

Drogens historia

Eftersom svampar i sig själv inte är en drog utan växer naturligt blir det först en drog om du äter den. Att plocka en svamp som är hallucinogen är inte ett brott, men det är brottsligt att droga ner sig med den.

Som vi nämnde innan så har flera urbefolkningar förr om åren, men även idag använt svampar vid inhemska ritualer. Aztekerna använde magiska svampar regelbundet även om det senare förbjöds av spanjorerna.

Under 1960-talet upptäckte hippies att svampar kunde ha samma psykedeliska effekter som LSD och drogen fick ett nytt uppsving i synnerhet eftersom den ansågs som mer naturlig än det syntetiska LSD.

Flera stora namn på den tiden tog både svampar och LSD. Svampar har dock idag använts vid begränsade försök när det gäller att behandla alkoholism och depression. Idag är magiska svampar olagligt i de flesta länder i enlighet med FNs narkotikakonvention som kom 1971. Vissa länder tillåter dock bruk av svamparna som till exempel Österrike, men Nederländerna som är ett drogliberalt land har förbjudit odlingen av alla psykedeliska svampar sedan 2008.