PCP

PCP kallas också för angeldust eller ängladamm och är narkotikaklassat i Sverige som en typ 2 drog. Det innebär att staten inte anser att den har några goda användningsområden utöver medicinskt och det krävs särskilda tillstånd för att inneha och importera drogen.

Vad är PCP?

PCP användes ursprungligen inom veterinärmedicin som ett narkosmedel och var ett mycket starkt sådant. Drogen går också under namnen Sernyl och Fencyklidin. Drogen kommer antingen som ett pulver eller som en vätska. Den kan tas upp direkt av huden, vilket gör den extra farlig eftersom man inte vet om man fått i sig den. Idag är det rätt ovanligt att se PCP, men 1978 rapporterades det att hela 13 % av amerikanska högstadieelever hade tagit drogen. Denna siffra hade dock 1990 sjunkit och i Sverige är det ovanligt att missbrukare använder PCP.

Hur tar man PCP?

PCP kan antingen rökas eller så kan cannabis jointar eller vanliga cigaretter doppas i vätskan och sedan rökas för större effekt. Man kan också spraya vätskan på mat och andra droger, vilket i det senare fallet kan ge upphov till extrema faror.

Vilken effekt har PCP?

Drogen har ett mycket effektfullt rus, men det är mycket svårt att veta hur mycket man skall ta om man missbrukar drogen. Vad är en normal eller hög dos är mycket individuellt. En liten dos gör att man ofta tappar känseln i fingrar och tår, sluddrar när man talar eller känner sig illamående. En lite högre dos gör att brukaren ofta får en intensiv smärtlindring. En hög dos ger dock ofta okontrollerade ryckningar och skakningar i hela kroppen. Det har också rapporterats att missbrukare upplevt euforiska känslor, hallucinationer och en känsla av oövervinnerlighet. Den senare är särskilt farlig eftersom PCP kan förstärka känsloutbrott. Om man då är arg innan så kan man bli oerhört aggressiv och dessutom paranoid. Det är inte ovanligt att PCP missbrukare begår grova våldsbrott.

Ruset brukar vara i ca 4-6 timmar, vilket får anses som långt. Effekterna av PCP börjar kännas efter ca 5 minuter med en topp efter omkring en halvtimme. PCP är beroendeframkallande, men inte extremt på samma sätt som crack, heroin eller crystal meth.

Dock ger drogen en belöningskänsla när man tar den, vilket gör den farlig i längden. Om man har ett blandmissbruk så kan PCP få livsfarliga konsekvenser eftersom man dels inte vet hur stor dos man tar och dels inte heller känner till vilka kombinationer drogen ger med andra droger. Du märker direkt om en person tagit PCP genom att denne blir helt röd i hela ansiktet. Dessutom har missbrukaren förstorade pupiller, torr hud och har ofta dåligt minne. PCP har mycket allvarliga bieffekter såsom död, muskelstelhet och akut njursvikt.