information om Alkoholmissbruk

En av de lagliga drogerna kallat enligt många på grund av att det kan leda till ett missbruk och stort beroende.

Idag går det bara att köpa starksprit på Systembolaget, det monopol som hanterar alkoholförsäljningen i Sverige. Det är begränsade öppettider när man kan handla, på vardagar håller man öppet vanligtvis kl. 10.00 – 18.00, på lördagar 10.00 – 15.00. Söndagar håller man stängt hela dagen.

Anledningen till att man har ett monopol i Sverige är för att hålla koll på alkoholkonsumtionen, att den inte blir så stor. Därför säljer man det på enbart en plats vid en speciell tid för att stävja missbruket.

Här är definitionen av ett alkoholmissbruk

För att man ska definieras som en person med alkoholmissbruk eller ”alkoholism” så ska vissa kriterier uppfyllas som är fysiologiska, psykologiska och innefattar sociala faktorer.

Tolerans

En del består av den tolerans man har för alkohol. Ju mer man konsumerar ju mer behöver man för att uppnå samma ”rus” man har fått vid tidigare tillfällen. Man blir mer tolerant för alkohol och man fungerar relativt normalt med en hög promillehalt i kroppen. En person som har ett alkoholmissbruk och har en promillehalt på över 2 promille kan vara som en salongsberusad person utan missbruk.

Abstinens

Abstinensen är den fas när alkoholeffekten avtar då och typiska symtom är skakningar, svettning, motoriskt oro. För att få riktiga abstinenssymtom behöver en person dricka stora mängder alkohol under en period på ungefär två veckor. Under denna tid finns det en ökad risk för epileptiska anfall och delirium tremens.

Viljan att dricka kommer att ta överhanden till slut och man tappar kontrollen på hur lång tid man dricker och hur mycket.

Skador som kan uppkomma vid alkoholberoende

Den förtäring som sker under en lång tid vid ett alkoholmissbruk är skadligt för kroppen. Alla som dricker alkohol under sådana förhållanden får problem på ett eller annat sätt efter en tid.

Levern – I levern förbränns alkoholen. Detta organ ser till att alkoholen lämnar kroppen och redan efter en kort tid kan man upptäcka förändringar på levern i form av ömhet och svullnad. Efter hand skadas cellerna och levern fungerar inte normalt.

Magsäcken – I samband med förtäring av alkohol under en längre tid kan det uppstå magsår. Vanligt är att man får magkatarr med smärtor och kräkningar, det sker ganska tidigt.

Hjärtat – Regelbundet intag av alkohol kan ge skador på hjärtmuskeln och risken för hjärtsvikt är stor.

Hud – Alkohol försämrar läkningsprocessen av sår. Eksem och andra liknande hudåkommor förvärras vid ett alkoholberoende.

Graviditet – Foster får samma alkoholhalt i sitt blod som den som bär på barnet. Det finns väldigt stor risk för skador på hjärna och andra vitala organ om den som bär på barnet dricker alkohol regelbundet under sin graviditet.