Narkotika i Sverige

Droger är idag tyvärr vanligt i Sverige även om staten och flera andra aktörer aktivt arbetar förebyggande mot narkotikan. Idag är nästan alla droger olagliga i Sverige, men vissa av dem är lagliga inom vissa gränser.

Vad säger lagen om narkotika?

I Sverige regleras droger i narkotikastrafflagen. Lagen bygger på FNs tre konventioner om narkotika. Om du döms för narkotikabrott kan brottet vara ringa, vilket är en benämning på att det är ett mindre straffvärde, normalt fängelse upp till 6 månader eller böter. Om brottet däremot är grovt är straffskalan betydligt hårdare. Du kan då dömas till fängelse mellan 2-10 år. Alla droger är dock inte olagliga. Om du är forskare kan du få tillstånd att forska på narkotika. Vissa droger som är under utredning att klassas som olagliga kan bli beslagtagna av polis och tull utan att du kan bli straffad för det. Detta gäller till exempel vissa sorter av Spice som vanligtvis kan köpas på nätet.

Skadeeffekterna av narkotika i Sverige

Enligt Socialstyrelsen så dog 765 personer år 2014 av narkotika i landet. Dock är det svårt att räkna på hur många som skadas av droger eftersom mörkertalet är stort. Sedan är det också svårt att avgöra vad som räknas som skada. 10400 personer fick dock slutenvård för drogproblem under 2014 och det kan man visserligen se som ett rätt högt antal. Slutenvård är dock att man tas in över natten för drogproblem. Dock är skadan på samhället enorm och varje liv som släcks till följd av droger är onödigt som måste förhindras till varje pris. Droger kan också splittra familjer, vänskap och förhållanden utöver de rent medicinska skadorna på missbrukaren. Dessutom leder också droger till att kriminaliteten ökar.

Detta anser vissa är till följd av att narkotika är olagligt och därför finns det vissa som vill legalisera vissa typer av droger. En del droger som marijuana har redan legaliserats i vissa länder som till exempel Uruguay, men det finns få studier som visar på om skadorna har minskat eller inte. Kostnaden i pengar på samhället är också hög. Det beräknas att narkotikan kostar omkring 24 miljarder kronor varje år i vårdkostnader, arbetsbortfall osv. Ser man till varje individ så har man kommit fram till att varje heroinist kostar samhället 2.1 miljoner kr. Nu är långt ifrån alla missbrukare heroinister, men summan kan i alla fall ge en viss fingervisning om hur dyrt det är.

Alkoholens effekter har vi dock inte talat om än, men dessa är långt större än bruket av andra droger eftersom det är så pass utbrett. Alkohol samt tobak är de vanligaste drogerna i Sverige idag och i synnerhet tobak skadar samhället och brukarna enormt. Det beräknas att tobak står för 8 % av sjukdomsfallen i Sverige.