Missbruk – ett nollsummespel?

Summan av våra laster är och förblir konstant. Stämmer det? Citatet är hämtat ur den antika filosofen Aristoteles bok Den nikomachiska etiken, och är ett av många citat från denne Platons elev som överlevt upphovsmannen med över 2000 år. Aristoteles levde i Aten på 300-talet före kristus, men åtskilliga av hans tankar och citat väcker fortfarande frågor och idéer in i våra dagar. Så vad är du en last, och vad innebär påståendet av att summan skulle förbli konstant?

På Aristoteles tid var definitionen av en “last” bredare. Utöver vin- och drogmissbruk räknades även promiskuitet, lättja och många andra mindre lyckade och vanemässiga beteenden som just “laster”. I vår moderna tid ser vi kanske på ett mindre moraliserande sätt på vad en “last” är. För oss är snarare en last detsamma som ett missbruk – en vanemässigt och destruktivt beteende som påverkar oss själva, våra relationer och vårt liv i stort på ett negativt sätt, och som vi har svårt eller mycket svårt att bryta oss ur. Ofta beskrivs det som att vi utvecklat ett beroende av beteendet.

Aristoteles och hoppet

Så om vi nu tar Aristoteles på orden, vad skulle det innebära för de olika missbruk som vi ser omkring oss? En deprimerande tanke är att eftersom summan av lasterna alltid skulle vara densamma, så skulle det innebära att om vi lyckas bryta oss fria från ett visst missbruk så skulle vi tämligen snabbt ge oss in i ett nytt. Kort sagt skulle beroenden, missbruk och andra destruktiva beteenden inte vara möjliga att fly från, och missbruket skulle bli ett nollsummespel, där missbrukaren bara byter ut en usel vana mot en annan. Inte det minsta muntert. Nåväl, ligger det något i det? På ett ytligt plan kan det se så ut onekligen. Åtskilliga är de som när de slutar röka går kraftigt upp i vikt till exempel. Det är så vanligt att de närmast blivit en fördom som det skämtas om: Gå inte upp i vikt nu när du slutar röka kompis, liksom.

Samtidigt finns det skäl att misstänka att det inte handlar om att man bytt ett nikotin- mot ett matmissbruk: rent kemiskt är det nämligen så att nikotin dels minskar hungerkänslorna, och dessutom ökar matförbränningen. Det behöver alltså inte alls vara så att en viktuppgång indikerar ett ersatt missbruk. På samma sätt fungerar det för heroinisten, alkoholisten och haschrökaren – det sker hela tiden en tillvänjning, och allt högre doser krävs för att uppnå samma kick som den första tiden som missbrukare. På samma sätt tenderar sexmissbrukare att ta allt större och större risker, och kräva fler och fler sexpartners för att känna sig nöjd. Många forskare har således dragit slutsatsen att det finns en viss typ av “missbrukarpersonlighet” med tendenser att missbruka allting som andra människor avnjuter i måttliga mängder, vare sig det sedan är arbete, mat, vin, träning eller något annat.

Behandlingar och missbruk

Detta skulle tyda på att Aristoteles kanske hade rätt. Vem har inte läst skvallerartiklar där kända (manliga vanligen) filmstjärnor skyllt sitt sexmissbruk på att de gett upp kokainet eller någon annan typisk film- eller rockstjärnedrog? Detta är dock ett misstag. Samtliga moderna avvänjningsprogram, vare sig de arbetar med narkotika, casino, sex eller alkohol, är utformade exakt för att motverka den typen av halkande från ett missbruk till ett annat, och för att lära människor med missbrukarpersonlighet att just ta ansvar för hela missbrukarproblematiken, och inte bara för den specifika drog som beroendet gäller.

Tolvstegsmetoden är den klart vanligaste varianten, men det finns även andra. Så trots att det må ligga mycket i vad Aristoteles säger, så finns det inga skäl till oro – det går att bli helt fri från missbruk. Oroar du dig över ett negativs beroende av Slots, Blackjack eller andra casinon så rekommenderar vi dig att ta en titt på våra artiklar om spelmissbruk. I annat fall hittar du åtskillig information om drogmissbruk i de övriga artiklarna på vår sajt. Så läs igenom våra artiklar och tveka inte att söka hjälp.