Metadon

Metadon är en drog som främst är känd som ett medel mot andra droger, främst opiater som heroin och morfin. Dock är det en egen drog av klassen opiater och man kan också bli beroende av Metadon.

Metadonets historia

Metadon framställdes första gången i Tyskland så sent som 1939 i företaget IG Farben. För er som kan er historia, så kom detta företag att tillverka Zyklon B för nazisterna under Förintelsen. Målet för Metadon var att vara effektivare än morfinet som var dyrt och dessutom något begränsat. Metadon kom dock efterkriget i amerikanska händer och där utvecklades det till ett effektivt smärtstillande medel. Idag kan man ta drogen som en del av en behandlingsplan mot smärta, där metadon faktiskt kan vara effektivare än morfin i vissa fall.

Effekter av metadon

Metadon i sig självt är en beroendeframkallande drog och det går att utveckla ett missbruk enbart på metadon om man kommer över det. Om man inte är heroinist så brukar man få ett mildare euforiskt rus av drogen. Man kan också bli trött och illamående och effekten är mycket individuell. Brukaren tar drogen flytande, injicerar den eller i sällsynta fall i tablettform. Metadon kan i mycket små mängder vara dödligt för den som inte använder heroin, vilket gör att drogen i sig är mycket farlig. De negativa effekterna av drogen är bland annat svettningar, hudrodnad, förstoppning, nedsatt energi och sexuell lust samt ett sug efter sötsaker. Metadon bryter dock inte ned kroppen fysiskt och det gör att drogen inte är lika farlig på det sättet än andra droger som crystal meth. Metadon skadar inte heller fostret om du blir gravid. Dock bör man tänka på att kroppen bygger upp en tolerans mot drogen och att detta kan påverka effekterna. En del som använt heroin länge kanske inte känner av någon trötthet alls när de börjar med metadonbehandlingen.

Metadon som avvänjningsmedel

Hos heroinister kan metadonet bli nyckeln som bryter missbrukets lås. Metadonet minskar nämligen de enorma abstinensbesvären som heroinet leder till. Dock är det omdiskuterat att ge metadon som är en drog i sig självt till heroinmissbrukare. Används det dock på rätt sätt kan det ta bort suget efter heroin och jämför man med den andra metoden som går ut på att ge begränsade mängder av heroin till missbrukaren så kostar den metoden i Tyskland upp till 10000 euro per år. Metadon kostar å son sida bara 3000 så det är en enorm besparing skattebetalarna gör om man använder Metadon. I Sverige har man använt metadon sedan 1983. I början var det begränsade antal platser, men idag krävs det bara ett års dokumenterat missbruk av heroin för att få metadonbehandling. Eftersom Sverige skriver ut mer och mer metadon till missbrukare har tyvärr även dödsfallen ökat då dessa överdoserat metadonet.