Marijuana

Marijuana som också kallas för gräs, weed, dope och flera andra namn på engelska är en av de vanligaste drogerna idag och har också legaliserats i flera länder och stater i USA. Dock anses den av många i Sverige vara en s.k. gatewaydrog som innebär att bedömare anser att den leder till tyngre missbruk.

Vad är marijuana?

Marijuana är växtformen av Cannabis Sativa vars kåda kallas för Hasch. Marijuana utvinns ur Cannabisplantans honblommor som är rika på cannabinoider som THC och cannabidiol. Dessa ger olika ruseffekter. Både hasch och marijuna är olagligt att producera, inneha och konsumera i Sverige. I

Nederländerna är det dock helt lagligt och detsamma gäller i flera amerikanska delstater som Colorado. Det går dock att få tag i drogen på lagligt sätt via läkare i Sverige, men detta är mycket svårt och begränsat.

Hur tar du marijuana?

Drogen kan tas på flera olika sätt, men det vanligaste i Sverige är att du röker den. Du måste dock först krossa blomman och bladen till en rökmix som ser ut ungefär som tobak. Det är också vanligt att blanda tobak och marijuanablad till en mix för att sedan rulla en joint och därefter röka den. Detta ger en mindre effekt jämfört med ren marijuana, men är också billigare. Det går också att använda drogen i vaporiserad form eller att äta den, ofta i form av olika bakverk.

Olika former av marijuana

Utöver hasch så kallas olika marijuanablandningar för strings på engelska. Det finns flera sajter på nätet som främst riktar sig till brukare i USA där olika rekommendationer finns. Marijuana har bevisligen fungerat när det gäller behandling av olika fysiska åkommor och används aktivt för detta inom medicinen. För detta bruk kan det vara bra att veta om hur en viss string har t.ex. ångestdämpande eller framkallande kvalitéter eller hur länge ruset varar. Namnen på de olika strings varierar kraftigt likaså mängden THC. Sour Diesel, Lemon Haze och AK-47 är dock vanliga strings.

Effekter

Beroende på vilken sort som man använder finns det olika effekter. Normalt blir du ofta antingen trött, hungrig, euforisk eller så händer ingenting alls i positiv mening. Ruset varar i upp till 2 timmar. Dock finns det flera negativa effekter som paranoia, muntorrhet och huvudvärk. Forskare menar idag att det är svårt att hävda att man kan bli beroende av marijuana, men att brukare tar drogen oftare för att få mer av ruset. Dock saknas det ett fysiologiskt beroende. Brukare kan dock ofta hamna i ett stadium av likgiltighet och är ofta trötta. Närminnet försämras också och missbrukare upplevs ofta som slöa av omgivningen. Dock finns det ingen statistik som visar på att brukare av drogen blir våldsamma till skillnad från alkohol och crystal meth.