LSD

LSD är drogen som man mest förknippar med 60-talet, hippies och peace love and understanding för drogen var mest populär då. Vi går dock igenom dess effekter, för de är inte alltför roliga ibland.

LSD historia

LSD framställdes första gången 1938 av en schweizisk kemist, men det var inte förrän fem år senare som samma kemist av misstag fick i sig en dos av 25 mikrogram av LSD som effekten upptäcktes. 1947 började drogen tillverkas av företaget Sandoz. Under 50-talet experimenterade CIA också med drogen på sina anställda samt på amerikanska soldater, ofta utan deras vetskap eller samtyckte. Under 60-talet började också kända personer som författaren Aldous Huxley att förespråka att drogen skulle användas av fler. Den blev också en central del av 60-talets motrevolution och fler och fler hippies och personer i den alternativa rörelsen använde drogen öppet till dess att den blev olaglig i USA 1968. Dock använde flera stora popband som The Beatles drogen flitigt och den gav upphov till bland annat psykedelisk och acid rock. I Sverige är drogen olaglig från och med 1971.

Effekter av LSD

LSD anses inte vara beroendeframkallande eftersom den framkallar att starkt rus, men eftersom kroppens tolerans för drogen höjs markant efter att man tagit den så lönar det sig inte att ta mer av drogen, vilket gör att flera medicinska bedömare inte klassar den som beroendeframkallande. LSD är en hallucinogendrog som tas genom att du sväljer en bit papper som är indränkt med LSD eller syra som den också kallas för i folkmun.

Effekten beror mycket på hur du känner dig innan du tar LSD, precis som det är med andra psykedeliska droger. Om du till exempel känner dig ängslig och orolig kan du bli paranoid eller om du är glad så blir du euforisk, men det varierar stort från person till person. Pupillerna blir större på en påverkad person och det är vanligt att man börjar svettas. Dock har inga dödsfall från LSD bekräftats även när det gäller överdoser. Om du tar en liten dos av syra så kan du märka stora färg och rumsförändringar, men stora doser gör att sinnena sammanblandas till ett enda, vilket gör att tids och rumsperspektivet åsidosätts.

Objekt som flyttas kan ge trails efter sig och det kan upplevas som vackert. Dock kan LSD ge psykoser precis som många andra droger och alkohol. LSD kan också ge bestående effekter på sinnesintrycken som gör att personen blir mycket beroende av andra och får svårt att leva ett vanligt liv. Den drabbade kan också få extrem ångest.

En sak som få vet om LSD är att det är lagligt att inneha små mängder av drogen i Tjeckien, samt att LSD tillverkas av svampen mjöldryga som kan ge förgiftningar.