Läkemedel som droger

Läkemedel kan användas inte bara för att hela kroppen, men också för att missbrukas. Flera av läkemedlen är starkt beroendeframkallande och destruktiva samt svåra att sluta med. Att de kan skrivas ut på recept gör också att du i många fall inte behöver begå brott för att finansiera ditt missbruk, men om narkomanen får slut på sin dos kan det också bli svårt att få nya droger på den lagliga vägen. Många tunga missbrukare använder ofta läkemedel för att intensifiera en annan drog. Detta gör de mycket farligare.

Ritalin

Ritalin är ett läkemedel som främst används för att behandla ADHD. För personer som lider av ADHD så är det mycket effektivt i många fall och ett verkligt hjälpmedel. Ritalin är receptbelagt i Sverige och finns i tablett eller kapselform. Den svagaste dosen ligger på 10 mg och den starkaste på 60. Den aktiva ingrediensen i Ritalin är metylfenidat och är ett centralstimulerande medel. Det har ett mentalt lugnande verkan på personer med ADHD och även på svårt deprimerade. Man har lättare att koncentrera sig på olika uppgifter, men det är också beroendeframkallande, dock inte i de doser som läkare skriver ut idag. Ritalin är vätskedrivande, så därför kan man bli uttorkad, men man kan också få ont i huvudet och bli nervös av drogen. Dessa biverkningar är oftast övergående. Ritalin kan ibland blandas med kokain för att ge mer effekt till den senare. Valium, Sobril och Rohypnol

Dessa läkemedel ger rogivande effekter som t.ex. Valium eller hjälper dig att sova lättare som t.ex. Rohypnol eller roppar som det kallas i missbrukskretsar. Det är lätt att bli beroende av dessa mediciner eftersom man oftast tar dem dagligen när man t.ex. behöver sova. Dessa missbrukare är ofta inte en belastning på samhället eftersom de är socialt etablerade. De sprider därmed mycket sällan sitt missbruk till andra människor och det gör att de kallas för terapeutiska missbrukare. De skäms också ofta över sitt missbruk. Flera av dessa läkemedel innehåller bensodiazepiner förkortat till benso.

Effekterna kan ibland bli svåra som ökad ångest och nedsatt kognitiv förmåga. Det är vanligt att gå till ett blandmissbruk bestående av läkemedel som roppar och piller kombinerat med alkohol.

Morfin

Morfin är ett smärtstillande medel som är mycket beroendeframkallande. Morfin framställs av Opium och effekten är ett omedelbart lugn. Dock är det avgörande hur man känner sig psykiskt innan man tar drogen. Den medicinska effekten av drogen brukar vara mellan 3-4 timmar och är inte farlig för kroppen om den inte ges under lång tid. Dock kan man vid överdos på andningsstopp och hjärtstillestånd som kan leda till döden. En ökänd person blev beroende av morfin var Nazitysklands Hermann Göring, vars missbruk ledde till att han blev mycket våldsam.