Heroin

Heroin brukar kallas för den tyngsta drogen av dem alla eftersom den är fruktansvärt beroendeframkallande. Den är också riktigt svår att sluta med och ger stora skador både på missbrukaren och på samhället.

Vad är heroin?

Heroin utvinns ur morfin som i sin tur är en opiat, det vill säga den kommer från drogen Opium. Heroin upptas dock snabbare av kroppen än morfinet, vilket gör att effekten blir snabbare. Drogen tas normalt genom att man injicerar den, snortar den eller röker heroinet. I den senare andas man in ångorna av drogen. Rökheroin kallas också för brown sugar och är olösligt i vatten, vilket gör att man måste tillsätta en syra som t.ex. citron eller askorbinsyra om missbrukaren vill injicera drogen.

Heroinets historia

Heroinet framställdes första gången 1899 som ett läkemedel för de som var beroende av morfin! Dock upptäcktes det några år tidigare av en brittisk kemist genom att koka ättika och morfin. Brittens tyske kollega, Felix Hoffman tog dock fram heroinet 23 år senare och testade det på några försökspersoner som uppträdde ”heroiskt” varefter Hoffman gav substansen namnet heroin av engelskan för hjältinna. U

USA lanserades heroinet som hostmedicin på 1920-talet och även om det har en hostdämpande verkan och även där uppträdde testpersoner på olika heroiska sätt. Preparatet drogs snabbt tillbaka eftersom det var så beroendeframkallande. Heroin var dock klassat som läkemedel i Sverige till och med 1964 och du kunde använda drogen ända fram till 1988 utan att riskera straff! Från och med 1993 kan en missbrukare av drogen dömas till fängelse. Straffskalan är svår och för så lite som 2.5 gram kan du få 3 månaders fängelse. En dagsfix för en missbrukare består av 0.5-1.5 g.

Effekter av heroin

När du tar heroin och inte tagit det innan är det inte ovanligt att du kräks direkt eftersom det är så starkt. Heroinet ersätter kroppens egna endorfiner vilket gör att man blir mycket starkt beroende av drogen. Förutom kräkningar blir man ofta varm i hela kroppen, känner en intensiv lättnad och välbefinnande och alla bekymmer, smärtor och tristess försvinner. Du kan se effekterna av heroinet rent fysiskt också då ögats pupiller krymper till en knappnålsstorlek. Detta kallas också för mios.

När man tänder av eller när man behöver nästa dos så är abstinensen påtaglig. Du får kallsvettningar, kramper i hela kroppen, diarré och du kan inte sova. Abstinensen är så svår att missbrukare gör vad som helst för att få nästa dos och ofta hamnar de i kriminalitet och prostitution för att ha råd med sitt missbruk som är mycket dyrt. Förutom dessa biverkningar har man ofta förstoppning och svårt att kissa. Att bli av med beroende är svårt, men det finns medel som Subutex som hjälper en del.