GHB

GHB var en drog som man hörde mycket talas om på 90-talet och i början av det förra decenniet i tidningar och i media. Främst unga kvinnor hade drogats av GHB och blivit sexuellt utnyttjade på krogen.

Sedan år 2000 är drogen helt förbjuden i Sverige och klassad som narkotika klass 2. Det innebär att man behöver tillstånd för att importera drogen till skillnad från klass 1 som är helt förbjuden. GHB är dock inte olagligt i andra länder, så se upp så att ingen spetsar din drink när du är utomlands.

Vad är GHB?

GHB står för Gammahydroxibutansyra och säljs ofta som ampuller, som pulver eller som en luktfri vätska. Inom medicinen används substansen som ett behandlingsmedel mot narkolepsi och i vissa fall även mot alkoholism. Om man har narkolepsi och inte kan sova och tar GHB så är den positiva effekten att man faktiskt kan sova bättre. Bland missbrukare så är GHB dock inte alltför vanlig idag.

Vad är effekterna av GHB?

Den vanligaste effekten är att GHB gör personen trögare och detta har gjort att den blivit populär som partydrog. Det var förr vanligt förekommande att i synnerhet män hällde den luktfria GHB drogen i kvinnors drinkar och sedan tog om hand och utnyttjade dessa kvinnor sexuellt då de befann sig i ett ofta hjälplöst tillstånd. Efteråt motverkar drogen minnesbilden, vilket gör att det är svårt att identifiera gärningsmannen. Det centrala nervssystemet förlamas till viss del och den drogade personen får också en del känslor som kan liknas vid intagande av alkohol som till exempel eufori och att denne blir öppnare med att visa känslor. Vid högre doser kan man bli illamående och få syn och balansrubbningar. I värsta fall kan man bli medvetslös och dö. Detta sker främst om GHB tagits ihop med andra droger som alkohol, vilket gör att det är mycket farligt att spetsa en persons drink med drogen.

Små doser av GHB agerar ofta som ett afrodisiakum och sinnesintrycken förstärks, vilket gör att GHB är populär inom delar av ravescenen. Där kallas den oftast för flytande escstasy, flytande E eller X och lollipops. Den som blir drogad av GHB kan dock snabbt upptäcka om detta har hänt eftersom GHB avger en stark salt smak i munnen, även om själva drogen i sig är luktfri. Om detta skulle hända dig så rekommenderar vi starkt att du ringer 112 efter polis och ambulans och tar dig i säkerhet så snabbt du kan. Om du fått en överdos kan det bli mycket farligt.

GHB har också använts av manliga idrottare och kroppsbyggare som ett dopningsmedel i synnerhet om de är yngre. Drogen fördubblar nämligen tillväxthormonet och det gör det gör det mycket farligt att använda.