Förebyggande metoder

För att förebygga effekterna och skadorna med droger så arbetar det svenska samhället med handlingsplaner, men det finns också flera samarbeten med föreningslivet, näringslivet och andra privata aktörer.

Föräldraansvaret

Många som testar droger gör det som unga. Man vill experimentera en del och ibland revoltera mot föräldrar och mot samhället. Att testa det som är förbjudet och olagligt blir ofta en väg att gå. Därför är det mycket viktigt att föräldrarna tidigt lär sina barn om värdegrunden och att de får kärlek och stöd, även om de skulle prova droger. I många fall så brister stödet här och ungdomarna lämnas vind för våg.

Detta ser vi tydligt i samhället idag med de många flyktingbarnen som finns och driver omkring utan föräldrar eller någon som tar hand om dem. Flera av dem är drogberoende eller har provat narkotika.

Föreningslivet

Många ungdomar och andra tränar regelbundet, varefter föreningslivet har en viktig roll att fylla när gäller att få ungdomar och andra människor att inte börja ta droger. Många gym arbetar aktivt mot dopning som är en form av drog som ofta inte kommer upp i drogsammanhang. Många tränare och fritidsledare känner också de som kommer till aktiviteterna och kan där fånga upp de som riskerar att hamna fel eller till och med har börjat med droger som till exempel Spice som är vanligt bland unga idag.

Näringslivet

Krogar mot knark är en satsning som nattklubbar, barer, pubar och andra uteställen har satsat på i flera år. Många kommer i kontakt med droger på krogen och både polisen och krogarna själva vill komma till rätta med det. Från krogens sida handlar det mycket om att man inte vill tillåta olaglig verksamhet på sina ägor, men också att droger tillför oönskat klientel som kriminella vilket ibland kan leda till hot och våld som skrämmer bort gäster.

Statens satsningar mot droger

Förutom det faktum att droger är olagligt så satsar staten i form av nya lagar och stöd till missbruksvård och annat också på förebyggande åtgärder. ANDT programmet är en förebyggande metod som Länsstyrelsen i Stockholm bland annat arbetar med. ANDT står för Alkohol, Narkotika, Dopning och

Tobak där den sistnämnda ofta inte klassas som en drog trots att nikotinet är bevisat är mer beroendeframkallande än heroin. När det gäller alkohol så arbetar man aktivt tillsammans med de krogar som har utskänkningstillstånd och ser till att detta följs samt att inte minderåriga kommer in på krogen. Man försöker också se till att krogarna inte serverar alkohol till alltför berusade personer eftersom det minskar våldet. När det kommer till tobak så är det dock förvånande att många skolgårdar inte är rökfria än, trots att man inte kan röka på krogen och på många arbetsplatser. Man arbetar också med aktörer som A non-smoking Generation.