Det dolda missbruket

Utöver att missbrukaren skadar sig själv så skadas också de anhöriga i många fall. Man kan tala om ett dolt missbruk när missbrukaren försöker dölja sitt användande av droger för omgivningen och ibland även för sig själv.

Vad är dolt missbruk?

När en person som till exempel missbrukar alkohol som är det vanligaste missbruket i Sverige försöker dölja sitt bruk av drogen för omgivningen så kan man tala om dolt missbruk. Det är också vanligt att när familjen även vet om att den anhörige missbrukar så bagatelliserar man saken och försöker skydda personen utåt. Man vill inte framstå som udda och få omgivningen att misstänka eller döma familjen.

Ser man till statistik så kan man säga at vid alkohol så är 10 % av den manliga och 4-5% av den kvinnliga befolkningen i Sverige beroende av alkohol. För de flesta är detta missbruk dolt eftersom alkohol ofta figurerar i många sociala sammanhang. Det går därför att säga att personen blev lite full senast när han/hon var på krogen utan att någon reagerar nämnvärt. Det är dock annorlunda med tyngre droger som är mindre socialt accepterade.

Vanliga droger inom dolt missbruk

Förutom alkohol är det vanligt att missbrukaren döljer sitt missbruk oavsett drog. När unga människor ofta börjar röka eller snusa så är det mycket vanligt förekommande att de försöker dölja lukten med handkräm, parfymer och tuggummin för att de anhöriga inte ska få veta. Nikotin är en stark beroendeframkallande drog, men även här så anses rökning inte vara i närheten av t.ex. heroin. Det är dock annorlunda med cannabis eftersom man i Sverige har en mycket restriktiv syn på hasch och marijuana jämfört med t.ex. USA och Nederländerna.

I dagens värld är det mycket vanligt att vara uppkopplad mot Internet dagligen, men det kan också bli ett missbruk när man känner att man inte kan slita sig från sin surfplatta, dator eller mobiltelefon utan måste kolla Facebook, mail och annat jämnt, även när man äter, är med sin partner eller med familjen.

Ofta är man inte medveten om sitt missbruk som också då kan vara dolt för sig själv. Spelmissbruk är en annan form av missbruk som ofta är dolt för omgivningen. Idag kan man till exempel spela casinospel online och på ett fysiskt casino och ha mycket kul med det. Chansen att vinna mycket pengar gör dock att folk spelar för mer och mer och ibland inte har råd att upprätthålla det som då blir ett missbruk. Man lånar pengar och kommer i knipa. Man försöker dölja det eftersom det ofta är förenat med skuld och skam. Datorspel kan också leda till ett missbruk som liknar spelmissbruket och som ofta hålls dolt. Man vill helt enkelt inte berätta för sig själv och andra hur många timmar man spelar.