Cannabis

Cannabis är den drog som ökar mest bland gymnasieelever och ungdomar i Sverige idag. Drogen är en växt och kan också användas inte bara som drog utan har flera nyttoändamål. Bland annat så kan hampa utvinnas ur växtens fibrer som används till olika saker i industrin, bland annat som rep. Du kanske kommer ihåg gymnastiksalarnas klätterrep? Dessa var nästan alltid gjorda av hampa. Idag är det olagligt att odla cannabis, men vissa bönder kan få tillåtelse att odla så kallad industrihampa som har en THC halt lägre än 0.2 %.

Olika sorters droger av Cannabis

Som vi tidigare har diskuterat har Cannabis främst två användningsområden när det gäller droger. Dels kan marijuana utvinnas och dels även hasch. Båda dessa droger är olagliga i Sverige. Man kan också utvinna Cannabisolja som har flera användningsområden inom läkemedelsindustrin. Bland annat har flera studier visat att oljan som också innehåller THC kan användas mot vissa cancertumörer. Cannabisoljan är dock olaglig att inneha, köpa eller på annat sätt användas.

Om du dock lider av sjukdomen MS kan du ibland få en särskild spray utskriven på recept som innehåller Cannabis. Det är en munspray som lindrar sjukdomen.

Drogliberalisering med Cannabis?

Cannabis är favoritämnet bland de flesta drogliberaler idag. Genom att använda drogens symbol som är ett grönt löv så har man lyckats påverka många politiker, främst i USA, att lindra lagarna mot drogen. Flera delstater i USA har helt legaliserat drogen och Canada har bland annat lovat att man skall göra samma sak över hela landet. Det enda landet i världen där Cannabis är helt lagligt är dock Uruguay. De flesta drogliberaler anser att Cannabis inte gör någon skada och att det därför är bättre att kriminalisera alkohol som man anser gör betydligt mer skada. I detta avseende så har man både rätt och fel. Alkoholen gör skada och det vet vi, men genom att göra en annan drog laglig så ökar man bara skadan som drogen gör. Många unga börjar idag med hasch och kan inte sluta för allt kretsar kring drogen. Detta gör den farlig och Cannabis påverkar också tänkandet. Ungdomar som tar drogen har ofta sämre resultat i skolan och detta gör att även om man sätter en 18-års gräns så är Cannabis fortfarande en farlig drog.

Cannabis har dock som vi nämnt flera bra användningsområden och på det sätt har förespråkarna för en mer flexibel lagstiftning flera poänger. Idag är det också mer vanligt att man ser Cannabis som en del av populärkulturen. Detta har dock mycket med att göra med USAs stränga alkohollagar än med något annat. Du kan se Cannabis i flera amerikanska filmer som Pineapple Express, The Big Lebowski och i TV-serien Weeds som är helt tillägnat marijuana.