Beroendeframkallande läkemedel

Har du någon gång varit sjuk och tvingats ta starka värktabletter mot smärtan? Vi har alla varit där. Dock kan man bli beroende av läkemedel och vi guidar dig här.

Morfin och andra opiater

Morfin är en opiat som vi också skrivit om tidigare och som är en beroendeframkallande drog. Om du blivit opererad på sjukhus är det dock inte ovanligt att du får morfin mot smärtan och detta är inte farligt eftersom behandlingen sker under inrådan av läkare och under en begränsad tid.

Treo

Treo är ett av våra vanligaste läkemedel och den kan köpas receptfritt på apoteket. Treo är ett medel mot värk, men Treo Comp som är en variant på medicinen innehåller också kodein som är en opiat och som är mycket beroendeframkallande. FASS rekommenderar att man är ytterst försiktigt när man tar Treo Comp.

Stilnoct

Detta läkemedel används av personer som har svårt att sova som ett sömnmedel. Preparatet innehåller substansen Zolpidem som dock inte är beroendeframkallande, men FASS menar att risk för tillvänjning föreligger om man använder läkemedlet alltför ofta. Då kan kroppen mer eller mindre börja bli beroende av det så at man tar större och större doser vilket är farligt i synnerhet i kombination med alkohol.

Valium

Valium är mest känt som ett lugnande medel och i Sverige saluförs det under namnet Diazepam Desitin. Medicinen används vid rastlöshet, ängslan och ångest, men också före operationer eller undersökningar där patienten kan bli orolig. Eftersom det finns risk att bli beroende så måste man vara mycket försiktig med Valium. Medicinen har också oerhört lång halveringstid, vilket är den tid det tar innan värdet sjunkit till häften i kroppen. Halveringstiden är upp till 200 timmar för vissa personer, vilket gör att det är farligt att ta utökade doser.

Nikotin

Det som mång främst förknippar nikotin med är räkning och snusning. Det är en mycket beroendeframkallande drog och som också leder till att många röker ihjäl sig. Det som inte många tänker på är att det också är ett läkemedel som ingår i mediciner som Nicorette plåster och tuggummin. Detta gör att man också kan bli beroende av det även om man inte röker. Att ta nikotinplåster är för en del ett sätt att berusa sig om man inte vill dra i sig alla de farliga ämnena från cigaretterna och snuset. Dock är det fortfarande farligt, vilket gör att man ska vara ytterst försiktig med det.

Varför blir man beroende av läkemedel?

Precis som alla andra droger så ger drogen eller läkemedlet i det här fallen en positiv förstärkning till hjärnan. Det kan vara så att belöningscentrat i hjärnan aktiveras och då vill man ha mer av medlet för att få samma effekt som innan.