Behandling alkoholmissbruk

Alkoholmissbruk och beroende är vanligast i Sverige och på grund av detta har man även bra rutiner upplagda till alla som vill ha hjälp med sitt missbruk. Oavsett om man söker hjälp frivilligt eller ej så ska det finnas en hand som ta emot. Det finns faktiskt de som inte söker sig till vården frivilligt som i stället blir tvångsinlagda för behandling.

Det finns beprövade metoder mot alkoholberoende som hjälper, det har man kunnat påvisa efter många år av studier. De metoder som har varit mest effektiva är behandling genom medicinering, det finns idag tre godkända läkemedel som är bäst.

Den första är Antabus som används för att hjälpa alkoholberoende att avstå alkohol. Det är inte en medicin som motverkar abstinensen, den verkar mer som en avskräckande medicin som gör att patienten mår mycket dåligt om hon eller han dricker alkohol i samband med Antabus-behandling. Campral och Revia är de andra två som används mer sällan inom den svenska sjukvården, Campral fungerar så att den dämpar sugen av alkohol och kan göra personer med missbruk helnyktra. Revia bidrar till att man dricker mindre alkohol under den tid man text får ett återfall.

Medicinering och psykosocial behandling tillsammans

Det bästa är att kombinera medicinering med annan behandling som samtal och stöd genom organisationer som hjälper personer med missbruk in i samhället igen. Det kan vara lätt att hamna på samma sida igen efter en behandling och man struntar kanske i att ta sin medicin helt och hållet. Ensamhet och utanförskap kan bidra till att man tappar självförtroendet och inte fullföljer behandlingen. Därför är det viktigt att fånga upp alla som går en behandling med läkemedel, det gör man med enskilda samtal eller samtal i grupp.

Kognitiv beteendeterapi skapar en förändring i individens beteende och hjälper till att hantera kommande svårigheter och prövningar som kan dyka upp efter t.ex. en behandling med Antabus. Anonyma Alkolister (AA) har utvecklat en tolvstegsbehandling där får en behandling som delas in i tolv olika steg som ska hjälpa personerna att klara av ett liv som nykter.

Det finns hjälp och behandling som innefattar anhöriga till den som missbrukar. Det kan vara direkt riktat till närmaste anhöriga och inte just till den som är alkoholberoende. Det kan vara ett stöd för familj och vänner så de vet hur man ska agera och hantera det hela.

Ungdomar och vuxna

Åtgärder för vuxna och barn ser annorlunda ut och generellt sett går det snabbare för ungdomar att få behandling. För omyndiga personer är det lättare att få genom en tvångsbehandling men det finns även alternativ som kan appliceras på människor över 18 år.

Lag om vård av missbrukare (LVM) stödet i lagen som kan användas för att tvångsvårda personer med missbruksproblem. Detta kan sättas in om någon som missbrukar narkotika eller alkohol utsätter sig själv eller sin omgivning för fara fysiskt eller psykiskt.