12-stegsprogram som hjälp mot missbruk

Det finns många olika metoder att försöka hjälpa missbrukare komma ut ur sitt missbruk, oavsett om det handlar om drogmissbruk, alkoholmissbruk, spelmissbruk eller något annat missbruk. Det som är viktigt med behandlingen är inte bara att missbrukaren slutar med sitt missbruk för stunden, utan också att han inte går tillbaka till missbruket igen eller börjar missbruka någonting annat. Ett program som visat sig hjälpa många missbrukare är det tolvstegsprogram som de flesta främst förknippar med alkoholister.

Vad är tolvstegsprogrammet?

Tolvstegsprogrammet är ett andligt program mot beroende och tvångsmässiga beteenden. Trots att det används inom olika missbruk kommer de gemensamma principerna från Anonyma Alkoholisters (AA) tolv steg och tolv traditioner. Programmet är inte bundet till någon specifik religion och bygger inte heller specifikt på Gud, utan bara på tron på en högre makt, där alla medlemmar själva kan välja vad deras högre makt är. Den här metoden innehåller också en kärleksfull andlighet.

Vad gör deltagarna rent praktiskt?

Tolvstegsprogrammen ingår alla i en världsomspännande förening som anordnar möten lokalt. Det finns också konferenser och liknande med deltagare från hela världen. Deltagarna erkänner att de har ett allvarligt problem (det vill säga missbruket) som de med egen vilja inte kan kontrollera. Sedan erkänner de att en högre makt kan hjälpa till att lösa problemen. De letar därefter och erkänner sina egna fel och brister och ber den högre makten om hjälp att bli av med dessa fel. Sedan bekänner de och rättar till de fel de begått mot andra och slutligen hjälper de sig själva genom att hjälpa andra med samma problem. De flesta människor som kommer till tolvstegsprogrammen kommer dit eftersom någon de känner deltagit och rekommenderat det för dem. Det kan till exempel handla om en före detta casinospelsmissbrukare som börjat i Anonyma Spelare (GA) och därigenom fått hjälp med sitt spelmissbruk. Han kan då ringa en vän som han brukade gå på casino med och berätta om GA och hur det har hjälpt honom. Väl där kanske han inser att han verkligen spelade för mycket på casinot, att casinospelandet inte längre gav honom den underhållning som det gjorde i början och framförallt att han kan få hjälp med sitt spelberoende.

Vilka tolvstegsprogram finns det i Sverige?

I Sverige finns det ett dussin tolvstegsprogram, nämligen följande:

 • Anonyma Alkoholister (AA)
 • Anonyma Narkomaner (NA)
 • Anonyma Kokainister (CA)
 • Anonyma Matmissbrukare (FAA)
 • Anonyma Överätare (OA)
 • Anonyma Spelare (GA)
 • Al-Anon/Alateen (för tonåringar)
 • Emotions Anonymous (EA)
 • Vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer (ACA)
 • Anonyma sex- och kärleksberoende (SLAA)
 • Drug Addicts Anonymous (DAA)
 • Anonyma tillfrisknande par (RCA)

Hur kan man veta att ett tolvstegsprogram kommer att hjälpa?

Det finns aldrig några garantier på att någon behandling ska hjälpa och det enda man kan titta på är tidigare fall. Metoden inom tolvstegsprogrammen är mycket simpel och de som är beredda att följa den lyckas nästan alltid. Om det handlar om exempelvis alkoholister har de flesta redan försökt sluta att dricka tidigare på olika sätt, men aldrig lyckats, så även om de var kritiskt inställda mot AA tidigare är de oftast beredda att testa det, eftersom de känner att de redan har provat allt annat. Inom AA kan den här desperationen till och med hjälpa dem att bli friska snabbare och överkomma sina problem.