Information om alkohol, tobak, narkotika, spel och mediciner. Vi tar upp de vanligaste medicinerna samt missbruk i samhället.

Välkommen till Drogportalen.se och vår faktabas med information om de vanligaste drogerna och medicinerna. Sidan är till för att du ska få stöd i din efterforskning, vi vill få ut så mycket vi kan till er läsare.

Drog- och medicinfakta

Här kan du hitta information om alkohol samt olika narkotiska preparat, tobak och dopning. Du fakta om:

 • Alkohol
 • Amfetamin och kokain
 • Bensodiazepiner
 • Blandmissbruk
 • Cannabis
 • Dopning
 • Ecstasy
 • GHB
 • Heroin och andra opiater
 • Kat
 • LSD och andra hallucinogener
 • Läkemedel
 • Narkotika
 • Nya droger
 • Tobak

Alkohol – Ungefär 6000 personer dör varje år på grund av alkohol eller sjukdomar som har uppkommit i samband med alkoholdrickandet.

Narkotika – Narkotika delas upp i fem stycken grupper. Cannabis, centralstimulantia, opiater, hallucinogener och narkotika klassade läkemedel. Ungefär 600 personer dör varje år med anledningen av narkotika. Då kan det vara andra komplikationer som har uppkommit på grund av ett missbruk.

Spel

Spelmissbruket har uppmärksammats mycket de senaste tio åren och det var inte för länge sedan som man startade dedikerade behandlingsprogram för de som behöver hjälp. Spelmissbruk som vilket annat missbruk som helst påverkar personen och alla i dessa omgivning. Därför väljer vi att inkludera det i vår portal med fakta och information för de som tror sig ha ett osunt förhållande till spel eller är anhörig.

Vård och behandling

För att ta sig ur ett missbruk måste man få en hjälpande hand, det finns hjälp att få för de som söker. Vi hjälper att beskriva de steg man behöver gå igenom för att få en behandling och hur man tar första steget till att bli fri från sitt missbruk. Till det lägger vi till statistik som finns från staten och vårdställen. Det finns även råd och stöd att få från frivilligorganisationer dit man kan söka sig om man har frågor om sitt eget missbruk eller om man är anhörig. Hitta kontaktuppgifter och länkar här.

Förebyggande åtgärder

Här finns det hjälp att hitta för olika delar i samhället och hur man ska handskas med ett missbruk. Hur ska man agera om man upptäcker ett missbruk på arbetsplatsen? Har ditt barn blivit tonåring och hur ska man förhålla sig till problem som kan uppstå med alkohol och droger? Ungdomstiden är den tid som de flesta söker sin identitet och tiden då man testar gränser på ett helt annat sätt. Hur ser det ut i skolan med drogförebyggande åtgärder?

Lagar

Hitta rätt bland lagar och regler och hur de påverkar användningen av alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel i Sverige och EU.

Myndigheter och organisationer

Vilka myndigheter är det som arbetar med missbruk i Sverige? Där finns det mycket information att hämta om man har frågor eller funderingar. Vi har också många andra organisationer som arbetar med dessa frågor.